Damla Sulama Sistemleri

basınç ayarlı damla sulama boruları

Basınç Ayarlı Damla Sulama Boruları

694594toro-thinwall-driplineThinwall-web.jpg

Yassı Damla Sulama Boruları

kangal borular

Kangal Borular

yuvarlak damla sulama boruları

Yuvarlak Damla Sulama Boruları

mandallı-yağmurlama borular

Mandallı Yağmurlama Borular